Zatočte s alergiou. Vďaka alergénovej imunoterapii budete mať pokoj od liekov aj na niekoľko rokov


(Admin Zzz.sk) #1

Aj keď pojem alergénová imunoterapia nie je novinkou, nie všetci o nej vedia. Jednoducho vysvetlené, je to liečba alergénom, ktorý robí pacientovi problémy. Jej cieľom je, aby nemusel brať lieky a nemal počas sezóny ťažkosti. Môže spočívať napríklad v troch injekciách do ramena počas zimy. Alergénovú imunoterapiu odporúča imunoalergologička MUDr. Veronika Pružincová, PhD. z bratislavského Pneumo – Alergo Centra tým pacientom, ktorý majú jasne definovaný príčinný alergén a v sezóne tohto alergénu majú ťažkosti. „Zároveň nesmú mať pacienti chronické ochorenia, alergénová imunoterapia je tiež kontraindikovaná pri niektorých liekoch ,“ dodáva Pružincová. Štandardne sa odporúča v terapii pokračovať tri roky, ak je to možné, predlžuje sa. Čím dlhšie sa alergénová imunoterapia podáva, tým je štatisticky dlhšia účinnosť, aj keď je to individuálne u každého alergika. „Treba si uvedomiť, že účinok imunoterapie býva len veľmi zriedkavo celoživotný. Ak sa opäť vrátia príznaky a pacient v minulosti dobre reagoval na liečbu, zopakujeme ju ,“ vysvetľuje imunoalergologička.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14126-zatocte-s-alergiou-vdaka-alergenovej-imunoterapii-budete-mat-pokoj-od-liekov-aj-na-niekolko-rokov