Záujem o štúdium medicíny stúpol, absolventi však odchádzajú

Záujem o štúdium na lekárskych fakultách slovenských univerzít rastie. Na LF Univerzity Komenského (UK) tohto roku prihlášku zaslalo 2564 študentov, čo je o 839 uchádzačov viac ako vlaniToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10516-zaujem-o-studium-mediciny-stupol-absolventi-vsak-odchadzaju