Zaujímavosti o zdraví a peniazoch s nimi súvisiacich

Ako sa hovorí na celom svete najlepšia investícia je do zdravia. Čím je človek mladší, tým výraznejšie nad týmto tvrdením mávne rukou. S pribúdajúcim vekom však pribúda aj starostí, ktoré mnohokrát priamo súvisia so zdravím.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13626-zaujimavosti-o-zdravi-a-peniazoch-s-nimi-suvisiacich