Závažné riziká podvýživy sa na Slovensku podceňujú

Podvýživa (malnutrícia) je závažný celosvetový zdravotnícky problém, ktorý sa zďaleka netýka len rozvojových krajín. Vo vyspelých európskych krajinách trpí rôznou formou podvýživy až tretina pacientovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9896-zavazne-rizika-podvyzivy-sa-na-slovensku-podcenuju