Zavedenie ročného zúčtovania poistného prinieslo takmer 900 miliónov Sk

Zavedenie ročného zúčtovania zdravotného poistného malo podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pozitívny vplyv na bilanciu verejnej správy. Finančný efekt v roku 2006 od ekonomicky aktívnych obyvateľov predstavoval 869 miliónov korún, aj keď bol o 6,8 percenta nižší ako odhadoval IFPToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2891-zavedenie-rocneho-zuctovania-poistneho-prinieslo-takmer-900-milionov-sk