Závislosti mládeže a mladistvých

Príčiny a mechanizmy vzniku negatívnych závislostí u mládeže sú trochu odlišné ako u dospelýchToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8436-zavislosti-mladeze-a-mladistvych