Závislosti - psychologická charakteristika

Každodenný život, interakcia človeka so situáciami, riešenie a prekonávanie ťažkostí a problémov, neprinášajú vždy len realizáciu pozitívnych závislostí, tvoriacich pozadie činnosti človeka. Tu môžu vstupovať do hry tzv.„zástupné procesy“ – náhrada pozitívnych závislostí závislosťami, ktoré sú negatívneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11656-zavislosti-psychologicka-charakteristika