Zbierka DNI NEZÁBUDIEK 2015 sa končí 31.12.2015

Liga za duševné zdravie kampaňami destigmatizuje duševné problémy, pretože mlčanie udržuje tabu, znemožňuje rýchle riešenia a odsúva neliečených ľudí do sociálnej vylúčenosti. Tohtoročná kampaň vyvrcholila 12-tym ročníkom Zbierky DNI NEZÁBUDIEK a o pár dní sa skončí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13933-zbierka-dni-nezabudiek-2015-sa-konci-31122015