Zdravie detí v číslach

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií „Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012“. Počet vyšetrení u detských lekárov naďalej klesá. Pribúda dojčených detí. Pozitívnu štatistiku narúša mierny nárast počtu zomretých detí a mladých ľudí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13748-zdravie-deti-v-cislach