Zdravie – novodobé bohatstvo

Chcete sa cítiť v zrýchlenom životnom tempe s ešte väčším pocitom pohody? Svoje zdravie a šťastie vieme ovplyvniť predovšetkým my sami. Zážitky a duševná pohoda sú oveľa vzácnejšie než materiálny blahobyt.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13672-zdravie-novodobe-bohatstvo