Zdravie Rómov ohrozuje nadmerný výskyt hmyzu i nedôvera k lekárom

Nedostatočná kanalizácia a s tým súvisiaci nedostatočný spôsob odvádzania odpadových vôd, využívanie suchých toaliet so “vsakovacími jamami” vo väčšine rómskych osád či nadmerný výskyt hmyzu sú faktory ovplyvňujúce celkový zdravotný stav tejto menšinyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4928-zdravie-romov-ohrozuje-nadmerny-vyskyt-hmyzu-i-nedovera-k-lekarom