Zdravotná dokumentácia mimo kartu


(Joorgen) #1

Pred niekoľkými rokmi mi pri hospitalizácii v nemocnici urobili aj viacero neštandardných vyšetrení, ktorých výsledky sa však nedostali do riadnej zdravotnej karty, ale boli založené do zdravotnej dokumentácie, vedenej pod mojím menom iba v rámci tohoto zdravotníckeho zariadenia. Dnes by sa mi veľmi hodili, no mám problém dopracovať sa aspoň k ich kópii. Viete mi niekto poradiť, ako na to?


(daniela) #2

Aj mňa by zaujímalo, ako to riešiť, keď nemocnica odmietne dokumentáciu vydať. Poraďte…


(ema) #3

Pacient má právo nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie, robiť si výpisy, odpisy a kópie. Originál si lekár môže nechať. Pozrite si dokument vydaný MZ SR v roku 2005: http://www.novezdravotnictvo.sk/buxus/docs/Zdravotna_dokumentacia_web.pdf


(ema) #4

Joorgen, zrejme ju nevedia nájsť, inak by nemal byť problém získať kópiu.


(MUDr. Zuzana MURÁNSKA) #5

Všetko, čo sa týka zdravotného stavu má byť v zdravotnom zázname. Je jedno, či ste si to naordinovali vy, príslušný, alebo nepríslušný lekár. A ešte k tomu zákonu, áno pacient môže nahliadať do svojho zdravotného záznamu a robiť si fotokópie. Ale ak ste hospitalizovaný, tam všetky vyšetrenia a výsledky sú majetkom príslušného oddelenia, to Vám vyhovotí prepúšťaciu správu a zasa len vy ste povinný si ju prefotiť, ak máte záujem. Oddelenie záznamy archivuje, ale nie do nekonečna.


(Joorgen) #6

Veľmi pekne ďakujem pani Eme a p. MUDr. Muránskej za cenné rady - veľmi mi pomohli…