Zdravotná dokumentácia mimo kartu

Pred niekoľkými rokmi mi pri hospitalizácii v nemocnici urobili aj viacero neštandardných vyšetrení, ktorých výsledky sa však nedostali do riadnej zdravotnej karty, ale boli založené do zdravotnej dokumentácie, vedenej pod mojím menom iba v rámci tohoto zdravotníckeho zariadenia. Dnes by sa mi veľmi hodili, no mám problém dopracovať sa aspoň k ich kópii. Viete mi niekto poradiť, ako na to?

Aj mňa by zaujímalo, ako to riešiť, keď nemocnica odmietne dokumentáciu vydať. Poraďte…

Pacient má právo nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie, robiť si výpisy, odpisy a kópie. Originál si lekár môže nechať. Pozrite si dokument vydaný MZ SR v roku 2005: http://www.novezdravotnictvo.sk/buxus/docs/Zdravotna_dokumentacia_web.pdf

Joorgen, zrejme ju nevedia nájsť, inak by nemal byť problém získať kópiu.

Všetko, čo sa týka zdravotného stavu má byť v zdravotnom zázname. Je jedno, či ste si to naordinovali vy, príslušný, alebo nepríslušný lekár. A ešte k tomu zákonu, áno pacient môže nahliadať do svojho zdravotného záznamu a robiť si fotokópie. Ale ak ste hospitalizovaný, tam všetky vyšetrenia a výsledky sú majetkom príslušného oddelenia, to Vám vyhovotí prepúšťaciu správu a zasa len vy ste povinný si ju prefotiť, ak máte záujem. Oddelenie záznamy archivuje, ale nie do nekonečna.

Veľmi pekne ďakujem pani Eme a p. MUDr. Muránskej za cenné rady - veľmi mi pomohli…