Zdravotná starostlivosť o cudzincov v SR

Cudzinci na území Slovenskej republiky majú v rámci záväzkov plynúcich z členstva v Európskej únii taktiež prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7500-zdravotna-starostlivost-o-cudzincov-v-sr