Zdravotné poisťovne musia poslať preukazy novým poistecom do 20.12

Ľudia, ktorí sa tento rok rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne, by najneskôr v týchto dňoch mali do schránky dostať svoj nový preukaz poistencaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9406-zdravotne-poistovne-musia-poslat-preukazy-novym-poistecom-do-2012