Zdravotné poisťovne plne hradia liečbu všetkých onkologických ochorení

Slovenské zdravotné poisťovne plne hradia liečbu všetkých onkologických ochorení. Finančná náročnosť každej liečby pritom závisí od viacerých faktorov - od včasnosti odhalenia ochorenia, rozsahu postihnutia orgánov, ale aj od spôsobu použitej liečbyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4244-zdravotne-poistovne-plne-hradia-liecbu-vsetkych-onkologickych-ochoreni