Zdravotné poisťovne vrátia ľuďom na doplatkoch za lieky vyše 1,4 milióna eur

Zdravotné poisťovne pošlú po rozšírení pravidiel na ochranný limit na doplatky za lieky poistencom naspäť oveľa viac finančných prostriedkov ako doteraz. Spolu 64.043 poistencom vrátiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12428-zdravotne-poistovne-vratia-ludom-na-doplatkoch-za-lieky-vyse-14-miliona-eur