Zdravotné poisťtovne odmietajú prístup ministra zdravotníctva pri rušení lôžok

Súkromné zdravotné poisťovne odmietajú spôsob, akým minister zdravotníctva navrhuje pristúpiť k rušeniu nemocničných lôžok. Aj preto začínajú rokovať so zriaďovateľmi, s cieľom oboznámiť ich s postupom a kritériami, ktoré budú uplatňovať pri uzatváraní zmlúv s lôžkovými zariadeniami.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2294-zdravotne-poisttovne-odmietaju-pristup-ministra-zdravotnictva-pri-ruseni-lozok