Zdravotne postihnutí a asociácia pacientov žiadajú zohľadniť situáciu občanov

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Asociácia na ochranu práv pacientov SR žiada poslancov parlamentu a vládu, aby zamedzili ďalšiemu zvyšovaniu finančnej spoluúčasti občanov v zdravotníctveToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10378-zdravotne-postihnuti-a-asociacia-pacientov-ziadaju-zohladnit-situaciu-obcanov