Zdravotne postihnutí sa dožadujú lepších podmienok

Zdravotne postihnutí sa dožadujú prijatia európskej smernice, ktorá by im uľahčila život a pôsobenie v spoločnosti. Demonštrovať to budú dnes v Bruseli, kde sa uskutoční masové zhromaždenie na podporu zdravotne postihnutých občanov a za ich zrovnoprávnenie v spoločnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3317-zdravotne-postihnuti-sa-dozaduju-lepsich-podmienok