Zdravotne postihnutí sa môžu uchádzať o pobyt v Adeli Centre

Ide predovšetkým o ľudí po autohaváriách, úrazoch mozgu, mozgových príhodách či s detskou obrnou, ktorým v centre umožní cielenú a aktívnu rehabilitáciu. Maximálna suma pre jedného žiadateľa je 2000 eur.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13003-zdravotne-postihnuti-sa-mozu-uchadzat-o-pobyt-v-adeli-centre