Zdravotne postihnutí žiadajú o podporu


(Admin Zzz.sk) #1

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) vyzvala poslancov slovenského aj Európskeho parlamentu (EP) na podporu kampane za rovnaké príležitosti pre týchto občanov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2863-zdravotne-postihnuti-ziadaju-o-podporu