Zdravotné sestry sa budú na konferencii venovať interpersonálnym vzťahom

„Paralelne s uspokojovaním požiadaviek dopytu po kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti mení formát aj podstatná súčasť našej profesie, a síce modelovanie profesie ako povolaniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13089-zdravotne-sestry-sa-budu-na-konferencii-venovat-interpersonalnym-vztahom