Zdravotne znevýhodnení získavajú vo Vranove pracovné zručnosti pre výrobu šperkov


(Admin Zzz.sk) #1

Krajské poradenské centrum (KPC) združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Prešovskom kraji, ako nezisková organizácia so sídlom vo Vranove nad Topľou, realizuje od decembra minulého roka projekt zameraný na podporu zamestnanosti zdravotne znevýhodnených občanov s pracovným názvom Chceme prácuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7885-zdravotne-znevyhodneni-ziskavaju-vo-vranove-pracovne-zrucnosti-pre-vyrobu-sperkov