Zdravotní klauni prinášajú smiech deťom do nemocníc už 13 rokov

Stále väčší a profesionálnejší tím Zakladateľ združenia rozbiehal návštevy v nemocnici v spolupráci so 4 klaunmi. V súčasnosti má organizácia na celom Slovensku 58 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí prešli náročným niekoľkoúrovňovým výberovým procesom, pričom sa zohľadňovali nielen ich umelecké, ale aj osobnostné predpoklady. Sú pravidelne školení nielen v oblasti klaunských či hudobných zručností, ale aj v oblasti rôznych detských a seniorských diagnóz. Neustále vzdelávanie je zárukou rastúcej profesionality a kvality nášho klaunského tímu.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14052-zdravotni-klauni-prinasaju-smiech-detom-do-nemocnic-uz-13-rokov