Zdravotníci predpokladajú nárast počtu chrípkových ochorení

V uplynulom týždni zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici výrazný pokles chorobnosti horných ciest dýchacích (ARO), ako aj chrípkových ochorení (CHPO) v rámci svojej pôsobnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8835-zdravotnici-predpokladaju-narast-poctu-chripkovych-ochoreni