Zdravotníci realizujú projekt Zdravé deti v zdravých rodinách

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici je garantom projektu Zdravé deti v zdravých rodinách, orientovaného na primárnu prevenciu aterosklerózy v detskom veku.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7876-zdravotnici-realizuju-projekt-zdrave-deti-v-zdravych-rodinach