Zdravotníci sa snažia znížiť spotrebu antibiotík


(Admin Zzz.sk) #1

Prehľad odolnosti najčastejších bakteriálnych patogénov - choroboplodných činiteľov voči účinku antibiotík zabezpečuje pre ambulancie prvého kontaktu v Banskej Bystrici oddelenie klinickej mikrobiológie tamojšej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. RooseveltaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8155-zdravotnici-sa-snazia-znizit-spotrebu-antibiotik