Zdravotníci sa zrejme budú musieť poistiť proti spôsobenej škode

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a nie sú členmi komôr, budú zrejme musieť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7619-zdravotnici-sa-zrejme-budu-musiet-poistit-proti-sposobenej-skode