Zdravotníci zaznamenali gastroenteritídu, salmonelu aj žltačku A


(Admin Zzz.sk) #1

Epidémiu gastroenteritíd zaznamenali od 3. do 4. júla v Trnave, keď ochorelo 19 zo 150 stravníkov zariadenia spoločného stravovania.



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/997-zdravotnici-zaznamenali-gastroenteritidu-salmonelu-aj-zltacku-a