Zdravotnícke zariadenia dlhujú Sociálnej poisťovni 19 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia dlhovali Sociálnej poisťovni ku koncu apríla na neuhradenom poistnom vyše 19 miliónov eur, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje pokles pohľadávok o 271.000 eurToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8505-zdravotnicke-zariadenia-dlhuju-socialnej-poistovni-19-milionov-eur