Zdravotnícky výbor odporučil schváliť zmeny v liekovej politike

Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru dnes odobrili zmeny v reforme liekovej politiky, ktorá sa realizovala za bývalej vlády. Výbor odporučil plénu schváliť návrh novely zákona o liekoch, ako aj návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Diskusia na výbore k týmto bodom nebola, keďže opoziční poslanci sa ho nezúčastnili v reakcii na zablokovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR o odvolaní ministra spravodlivosti Tomáša Boreca.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13220-zdravotnicky-vybor-odporucil-schvalit-zmeny-v-liekovej-politike