Zdravotníctvo nefunguje efektívne, Slováci preto žijú kratšie ako Česi

Systém slovenského zdravotníctva nie je podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) efektívny. V dôsledku toho Slováci žijú, rovnako ako Maďari, o tri roky kratšie ako Česi; za priemerom vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) SR zaostáva o dva roky. “Medzi všetkými sledovanými krajinami sme medzi rokmi 1997 a 2010 zaznamenali najväčší prepad,” konštatuje sa v analýze.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13371-zdravotnictvo-nefunguje-efektivne-slovaci-preto-ziju-kratsie-ako-cesi

Velmi jednoduchá príčina neefektivity zdravotníctva.
Vieme že najviac Slovákov umiera na srdcovo-cievne a onkologické ochorenia. Je preto potrebné čo najskor rozšíríť počet kardiocentier a tým umožniť čo najvačšiu dostupnosť pre pacientov jednak s akutnym koronárnym syndromom, ale najme skrátiť dlhé objednávacie lehoty.
Pacient na Slovensku sa totiž následného ošetrenia nemusí a ani sa nedožíva.
Pre zlepšenie situácie v onkologii je potrebné taktiež skvalitniť základnú diagnostickú dostupnosť vyšetrení s extrémne dlhou objednacou dobou, teda PETCT, MR a CT vyšetrení, ako aj prestať rušiť onkologické oddelenia.