Zdravotníctvo zaznamenalo počas roku 2007 viacero zmien


(Admin Zzz.sk) #1

Počas roku 2007 zaznamenalo zdravotníctvo viacero zmien. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad zúženie okruhu osôb, ktoré sú povinné podať ročné zúčtovanie na verejné zdravotné poistenie, rajonizácia všeobecných lekárov, úprava rozsahu poskytovania kúpeľnej starostlivosti, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3757-zdravotnictvo-zaznamenalo-pocas-roku-2007-viacero-zmien

(dana) #2

“Väčšiu dostupnosť kúpeľnej liečby tým, ktorí jú potrebujú a nemôžu si ju dovoliť” to sú tí s akné?