Zdravotníkom môže byť s povolením MZ SR osoba bez zdravotníckeho vzdelania

Zdravotníckym pracovníkom sa môže stať aj osoba, ktorá vykonáva iné povolanie ako zdravotnícke. K svojej odbornej spôsobilosti však musí získať súhlas Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR s uplatnením v oblasti zdravotníctvaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5476-zdravotnikom-moze-byt-s-povolenim-mz-sr-osoba-bez-zdravotnickeho-vzdelania