Zdravotnú starostlivosť za bezdomovcov platí ministerstvo zdravotníctva

Aj bezdomovci majú nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona za bezdomovca zdržiavajúceho sa na území SR, ktorý nemôže preukázať poistný vzťah preukazom poistenca, vzniknuté náklady zdravotnej poisťovni uhradí ministerstvo zdravotníctva. Náklady sa účtujú najväčšej, teda všeobecnej zdravotnej poisťovni. “V roku 2011 bolo ošetrených spolu 43 bezdomovcov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť celkovej výške 29.766 eura,” povedala pre TASR jej hovorkyňa Dana Gašparíková.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13351-zdravotnu-starostlivost-za-bezdomovcov-plati-ministerstvo-zdravotnictva