Zdravotný alebo európsky preukaz v roku 2007 nevrátilo 106.000 poistencov

Zdravotné poisťovne (ZP) evidovali ku koncu roka 2007 viac ako 5,2 milióna poistencov. Medzi najzávažnejšie porušenia ich povinností, ktoré poisťovne počas roka oznámili Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), patrilo nevrátenie preukazu pri zmene ZP alebo európskeho preukazu do ôsmich dníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4716-zdravotny-alebo-europsky-preukaz-v-roku-2007-nevratilo-106000-poistencov