Zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve

Prosím o radu vzdelanej, kompetentnej osoby. Pracujem v potravinách v maloobchode a naši pracovníci majú zdravotné preukazy, ale
každý má inú platnosť, niekto na dobu určitú, niekto na dobu neurčitú a raz mu vystaví doktor tak a inokedy inak. Aký je správny postup lekára, ktorý vydáva tieto preukazy. Všetci sú to zamestnanci dlhodobo zamestnaní v potravinárstve s potvrdením, že môžu vykonávať prácu v potravinárstve a tí, ktorí na to nemajú školy potrebné zo zákona
(napr. hotelová škola, SOŠ-kuchár, čašník a pod )
prešli školením a majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Potrebujem vedieť na akú dobu
(rok, dva, päť) sa im môže vystaviť platnosť zdravotného preukazu. Vyhlášku 585 / 2008 som čítala, ale prax je o niečom inom. Chcem to mať v prípade kontroly v poriadku. Ďakujem za odpoveď.