Zdravý spánok z pohľadu ORL

Všetky živé indivíduá vykazujú pravidelné cykly spánku, na strane jednej, a aktivity na strane druhej, ktoré sú u ľudí reprezentované cyklom spánok − bdenie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7304-zdravy-spanok-z-pohladu-orl