Združená tkanivová banka UNLP má špičkové priestory aj vybavenie

Špičkové laboratóriá a ambulancie boli vybudované z prostriedkov projektu štrukturálnych fondov EÚ - Operačného programu Zdravotníctvo, na ktorý získala UNLP Košice príspevok vo výške 2,17 milióna eurToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12349-zdruzena-tkanivova-banka-unlp-ma-spickove-priestory-aj-vybavenie