Združenie Informačných a poradenských centier vydalo brožúru STOP AIDS

Informačnú brožúru vreckového formátu STOP AIDS v súvislosti s osvetou boja proti tejto chorobe vydalo Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR. Informačná kampaň je pokračovaním Národného týždňa kondómov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2603-zdruzenie-informacnych-a-poradenskych-centier-vydalo-brozuru-stop-aids