Žena s transplantovanou tvárou zarobí na fotografiách milióny (Sk)

Prvá žena s transplantovanou tvárou na svete, Francúzka Isabelle Dinoirová, sa rozhodla svoj nový výzor speňažiť a podpísala zmluvu na predaj fotografií a videozáznamu z operácie. Kontrakt by jej mohol priniesť zisk vo výške rovnajúcej sa niekoľkým miliónom Sk.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/67-zena-s-transplantovanou-tvarou-zarobi-na-fotografiach-miliony-sk