Živá soľ

Dominantným prvkom živej soli je horčík (magnézium), ktorý má nezastupiteľnú úlohu v živom organizme. Patrí do skupiny prvkov a minerálov, ktoré sú súčasťou množstva enzýmov, látok urýchľujúcich rôzne procesy v organizme človekaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8989-ziva-sol

Dlhé noci som pre veľké bolesti na nohách - kĺboch nespávala, a až živá soľ mi pomohla. Je naozaj dobrá.