Život v obci Veľká Ida ovplyvňuje aj katastrofálna kvalita životného prostredia

Veľká patrí medzi tie tri aglomerácie na Slovensku, ktoré sú najviac postihnuté znečistením životného prostrediaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10950-zivot-v-obci-velka-ida-ovplyvnuje-aj-katastrofalna-kvalita-zivotneho-prostredia