Zmena riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič odvolal 12. septembra 2006 MUDr. Ivetu Marinovú, MPH, z funkcie riaditeľky Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1275-zmena-riaditela-detskej-fakultnej-nemocnice-v-kosiciach