Zmena vo funkcii riaditeľa a vedúceho služobného úradu Úradu verejného zdravotníctva SR

Doc. MUDr. František Valašek, CSc. bol 14. júla 2006 odvolaný z funkcie riaditeľaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1034-zmena-vo-funkcii-riaditela-a-veduceho-sluzobneho-uradu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr