Zmena zdravotnej poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na tlačovej konferencii (4.9.2008) v Košiciach poskytol informácie súvisiace s možnou zmenou zdravotnej poisťovneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4925-zmena-zdravotnej-poistovne