Zmenu priezviska či bydliska nahláste zdravotnej poisťovni do ôsmich dní


(Admin Zzz.sk) #1

Zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu je poistenec povinný svojej zdravotnej poisťovni (ZP) oznámiť do ôsmich dníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8643-zmenu-priezviska-ci-bydliska-nahlaste-zdravotnej-poistovni-do-osmich-dni