Zmeny v liekovej reforme zmiernili kritiku farmapriemyslu

Novinky, ktoré prináša reforma liekovej politiky z diele ministerstva zdravotníctva, už nie sú po realizácii niektorých zmien pod takou silnou kritikou farmapriemyslu ako v čase jej schvaľovaniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10972-zmeny-v-liekovej-reforme-zmiernili-kritiku-farmapriemyslu

Niečo je tu veľmi zlé, keď stíchli, asi prehliadame nejakú veľkú dieru v zákone.