Znevýhodnená skupina nepočujúcich

V eticky vyspelej spoločnosti by telesné znevýhodnenie nemalo súčasne znamenať aj znevýhodnenie spoločenské. Zaradenie do každodenného života znamená pre takto postihnutého človeka vysoké fyzické i psychické úsilieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9671-znevyhodnena-skupina-nepocujucich