Znižovanie rastúcich nerovností v zdraví je témou stretnutia odborníkov


(Admin Zzz.sk) #1

Na znižovanie rastúcich nerovností v zdraví v čase finančnej krízy a efektívne investície do zdravia je zamerané týždňové stretnutie odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva z krajín strednej a východnej Európy, pobaltských štátov a Balkánu, ktoré sa začalo dnes na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7031-znizovanie-rastucich-nerovnosti-v-zdravi-je-temou-stretnutia-odbornikov

(pojak) #2

Pomožte zastaviť porušovanie č.6.EU charty práv pacienta pomožte zastaviť hromadné vizity ktoré ešte prežívajú v niektorých porodniciach.